ROZVRH

Balet deti

Pod dohľadom baletnej trénerky sa vaše detičky naučia správne držanie tela, základy baletnej gymnastiky a rytmiky. Cieľom hodín je taktiež väčšovanie rozsahu pohybu, strečing, rozvíjanie schopností a fantázie dieťaťa.​ Tancujeme, hráme sa a učíme sa vnímať hudbu...

INFORMACIE O KURZE V INFO: 

Pod dohľadom baletnej trénerky sa vaše detičky naučia správne držanie tela, základy baletnej gymnastiky a rytmiky.Cieľom hodín je taktiež väčšovanie rozsahu pohybu, strečing, rozvíjanie schopností a fantázie dieťaťa.​ Tancujeme, hráme sa a učíme sa vnímať hudbu. Skupina je zložená z max. 10 deti preto vaším deťom je kladení individuálny prístup.

Deti sa na balete stretávajú jedenkrát do týždňa na 60 minútovej hodine. Hodina baletu sa člení na niekoľko častí, pozostávajúcich zo zahrievacích cvičení, rozcvičky, naučenie sa nového učiva – tanečných, gymnastických prvkov, práca na malých tanečných choreografiách, pohybové hry, strečing. Každá hodina je niečím doplnená a zameraná na určitú problematiku. Pri tréningu sa vyhýbame neprirodzeným polohám nôh a chodidiel, ktoré sú súčasťou výučby baletu. 


∙ CENA 70€ / KURZ

∙ KAPACITA 10 deti

∙ KÓD KURZU/LEKCIE: 1977

Obrázok: 
Kategória: 
Cena: 
70€
Dĺžka kurzu: 
KURZ TRVÁ 10 TÝŽDŇOV
Kurz / Lekcia: 
KURZ