ROZVRH

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Laura Bottková – CreaMotion
 
Sídlo: Inovecká 1137/8
911 01 Trenčín
 
IČO: 52537234
DIČ: 1125968965
 
Bankové spojenie ČSOB
IBAN: SK5175000000004027248426
BIC/SWIFT: CEKOSKBX
 
E-mail: bottkova.laura@gmail.com
Tel: +421903876555